fr
+420 774 501 511

O 70% méně vadných zrnek U PRAŽENÉ KÁVY

MÉNĚ VAD KÁVOVÝCH ZRN MŮŽE VYTVOŘIT LEPŠÍ CHUŤ KÁVY!
Mnohokrát jsme porovnávali kvalitu kávových zrn pražených dvěma různými metodami, kterými jsou tradiční pražení v bubnu a pražení ve fluidním lůžku Typhoon. Ve výsledku jsme zjistili, že pražení ve fluidním loži vytváří méně vad kávových zrn díky absenci lokálního přehřátí v oblasti pražení a konzistentnějšímu použití tepla.

Zuhelnatění, převrácení, krátery, spálení povrchu zrn a záhyby se při pražení kávy staly běžnými a hrozícími jevy. Měl by se však s nimi mistr pražičů smířit? My si to nemyslíme. Jakákoli drobná vada zrn může výrazně ovlivnit chuť a čistotu kávy v šálku. Proto jsme se snažili vyhnout přímému působení tepla na kávové zrno a nedůslednosti při pražení, protože dlouhodobý kontakt zrna s rozžhaveným kovem při tradičním bubnovém pražení způsobuje četné vady zrn. Jak vypadá pražení v pražírnách Typhoon? Představte si kávové zrno ve stavu úplné levitace, kdy vzduch proudí po celém jeho povrchu a teplo působí na všechny jeho strany rovnoměrně. Teplo pak směřuje do středu kávového zrna, což v souhrnu vytváří princip pražení ve fluidním loži.


Rotate your phone!